Przydomowe przepompownie ścieków – cena i koszt eksploatacji

Nowoczesne przepompownie ścieków są obecnie kluczowym elementem w innowacyjnej gospodarce wodno-ściekowej, nastawionej na działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. To zwarty i kompletny obiekt, który stosuje się wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest użycie konwencjonalnych systemów grawitacyjnych, np. ze względu na układ terenu lub zbyt wysoki poziom wód gruntowych.

Wybór ten jest również coraz popularniejszy ze względu na wspomniane wyżej aspekty proekologiczne i niższe koszty eksploatacji. Stosunkowo wysokie koszty budowy takiego obiektu są mimo wszystko opłacalne i zwracają się w szybkim tempie. Oczyszczalnie pompują zarówno ścieki sanitarne, jak i wody zanieczyszczone, opadowe oraz media z gospodarstw domowych bądź wspólnot sąsiedzkich.

przepompownia ścieków cena

Ile kosztuje taka inwestycja?

Ścieki odprowadzane z pojedynczych domów lub niedużych wspólnot sąsiedzkich, niepodłączonych do zbiorczych systemów kanalizacyjnych, to wciąż spory problem – techniczny, technologiczny i ekonomiczny. Zanieczyszczone ścieki są poważnym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych, a także dla ziemi i mieszkańców oraz ich zdrowia. Receptą na ten problem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Choć jest to kosztowna inwestycja, to w końcowym rozrachunku opłaca się znacznie bardziej niż budowa szamba. Ulokowane w przedsięwzięciu pieniądze zwrócą się w ciągu kilku lat. Koszt takiej inwestycji znacznie przewyższa koszt budowy szamba. Przydomowa oczyszczalnia dla rodziny składającej się z 4-5 osób wraz z materiałami i montażem powinna kosztować, zależnie od rodzaju, około:

  • z drenażem rozsączającym: 6000 – 8500 zł
  • hydrobotaniczna: 12000 – 18000 zł
  • złoże biologiczne: 6500 – 22000 zł
  • osad czynny: 110000 – 18600 zł

Nie ma jednak wątpliwości, że taka inwestycja jest opłacalna. Dokładne koszty są zależne od cennika firmy, na usługi której się zdecydujemy. W przypadku kompleksowej usługi można liczyć na nieco niższe ceny.

przydomowa przepompownia ścieków

Miesięczny koszt eksploatacji – czy to się opłaca?

Koszt eksploatacji przydomowej przepompowni ścieków jest znacznie niższy niż utrzymanie szamba – w przeciwieństwie do kosztów inwestycyjnych. Trudno jest wskazać miesięczny koszt eksploatacji przepompowni; raz na dwa lata należy usunąć osady z osadnika gnilnego – koszt takiego zabiegu to około 120 zł. Nie można zapominać o kupnie preparatów bakteryjnych (od 50 do 80 zł rocznie). Koszty te są jednak nieporównywalnie niższe niż koszt eksploatacji szamba (około 3600 zł rocznie).

Przydomowa oczyszczalnia a zbiornik bezodpływowy (szambo)

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest doskonałym pomysłem i świetną alternatywą dla szamba. Zapewnia ona nie tylko dużą wygodę i bezpieczeństwo, ale także redukcję kosztów eksploatacji. Tego typu przepompownie są również ekologiczne, co pozwala chronić środowisko. Samo wybudowanie szamba jest wprawdzie o wiele tańsze aniżeli zamontowanie przepompowni, jednak w dłuższej perspektywie czasowej ta druga opcja wyraźnie zarysowuje się jako wybór korzystniejszy pod względem finansowym.

Inwestycja ta bez wątpienia zwróci się w ciągu kilku lat, po czym pozwoli na konsekwentne oszczędzanie pieniędzy i działanie na korzyść środowiska naturalnego. Doskonałym wyborem jest kompleksowa usługa, od sporządzenia projektu, przez uzgodnienia formalno-prawne, aż po montaż oraz późniejszą konserwację obiektu. Fachowiec powinien zaproponować najlepsze rozwiązanie, dobierając je indywidualnie do każdego klienta i terenu, jakim dysponuje, działając w pełni profesjonalnie i terminowo. Dzięki usługom kompleksowych firm prace idą szybciej i sprawniej.

przepompownia ścieków domowa

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i jego ochronę – działanie to jest więc proekologiczne. Państwo już od kilku lat chętnie promuje tę inicjatywę, a Unia Europejska przeznacza na przydomowe oczyszczalnie ścieków duże środki finansowe. Budowa takiej oczyszczalni jest bowiem kosztowną inwestycją, jednak istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej z kilku źródeł.

Środki finansujące inwestycję mogą zostać pozyskane nie tylko z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ale również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskanie funduszy na pojedynczą oczyszczalnię nie jest wprawdzie łatwe, jednak gminy coraz chętniej i częściej decydują się na wdrażanie specjalnego programu. Wówczas cała gmina otrzymuje zewnętrzne dotacje z Unii. Programy te mogą być realizowane wyłącznie w gminach znajdujących się na terenach, na których budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna.

przepompownia przydomowa

Kiedy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

Chociaż koszt inwestycji, jaką jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, jest zdecydowanie wyższy niż zbudowania szamba, jest to inwestycja naprawdę opłacalna w dłuższej perspektywie. Dlatego, jeżeli interesuje nas długoterminowy koszt utrzymania nieruchomości, a także aspekt praktyczny jej użytkowania i wygoda – zdecydowanie jest to najlepszy dla nas wybór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *