Montaż kominków z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym nie różni się wizualnie od tradycyjnego kominka. Nieco inna jest jednak zasada jego działania, ma odmienną konstrukcję i wymaga więcej pracy podczas montażu. Płaszcz wodny otacza prawie całe palenisko, poza szybą frontową. Gdy palimy w takim kominku, wytworzone ciepło przekazywane jest do instalacji grzewczej. Kominek z płaszczem wodnym można łączyć z różnymi źródłami ciepła – może to być kocioł zasilany gazem, olejem opałowym, pompa ciepła, mogą to być także kolektory słoneczne.

Innymi słowy: kominki powietrzne rozprowadzają ciepło po domu przy wykorzystaniu kanałów wchodzących w systemu dystrybucji gorącego powietrza (DGP), a kominki z płaszczem wodnym za pomocą zainstalowanych w pomieszczeniach grzejników. Kiedy kominek osiągnie zadaną temperaturę minimalną, sterownik wyłącza drugie źródło ciepła i przejmuje nadzór na obiegiem c.o. i c.w.u. Gdy wartość temperatury spada poniżej minimalnej wartości, praca alternatywnego drugiego zostaje przywrócona.

Kompleksowo i profesjonalnie instalujemy kominki z płaszczem wodnym

Wysoka funkcjonalność i wygoda korzystania z kominków z płaszczem wodnym sprawia, że coraz częściej są one wybierane przez inwestorów i klientów prywatnych. W odpowiedzi na ich potrzeby i oczekiwania, firma Ciepły Dom ze Szczecina proponuje profesjonalny i solidny montaż ogrzewania kominkowego u klientów.

Kominki z płaszczem wodnym montowane są przez naszych wykwalifikowanych i doświadczonych instalatorów. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość prowadzonych instalacji kominków z płaszczem wodnym. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy na terenie Szczecina i okolic.

W jakich instalacjach grzewczych mogą pracować kominki wodne?

Kominki z płaszczem wodnym (jak kotły na paliwa stałe) ze względów bezpieczeństwa mogą pracować tylko w instalacjach grzewczych systemu otwartego, czyli takich, w których woda instalacyjna ma kontakt z atmosferą w otwartym naczyniu wybiórczym. Aby nie trzeba było rezygnować z zalet systemów zamkniętych (wyższa sprawność, lepsza trwałość, ułatwiona regulacja i niższe koszty eksploatacji), w układach grzewczych z kominkami z płaszczem stosuje się dodatkowy przeponowy wymiennik ciepła oddzielający dwa obiegi wodne – jeden przez kominek (w układzie otwartym), drugi – przez grzejniki (w układzie zamkniętym). Wykorzystuje się do tego niewielkie, ale mające bardzo wysoką sprawność wymienniki płytowe.

Co potrzeba do montażu kominka z płaszczem wodnym?

Planując montaż kominka z płaszczem wodnym musimy zakupić:

  • wkład kominkowy
  • zasobnik ciepłej wody o pojemności
  • automatykę zapewniająca współpracę z kotłem
  • osprzęt do kotłowni (armatura z pompą do zasilania zbiornika, rury, złączki, termometry, manometry, zawory)

Montaż kominka z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym

Wkład kominkowy w układzie zamkniętym wyposażony jest w wężownicę schładzającą, czyli zwój miedzianych rur zamontowanych wewnątrz wymiennika ciepła. Kiedy zdarzy się awaria, np. brak prądu lub uszkodzenie elektronicznych urządzeń sterujących, otwiera się zawór zabezpieczenia termicznego i wpuszcza zimną wodę z instalacji sanitarnej do wężownicy schładzającej. Miedziane rury schładzają wodę kotłową odbierając z niej ciepło, a nagrzana woda z wężownicy odprowadzana jest wprost do kanalizacji.

Kominki w układzie zamkniętym nie posiadają otwartego naczynia wzbiorczego. Kominki z płaszczem wodnym pracujące w układzie zamkniętym są łatwe w obsłudze, a przy tym równie efektowne i wytrzymałe jak urządzenia w układzie otwartym. Prawidłowo wykonana instalacja kominka i innych elementów centralnego ogrzewania zapewnia bezawaryjną i cichą pracę urządzenia.

Należy pamiętać, że w miejscu, w którym planujemy zbudować kominek należy doprowadzić dwie rury: pierwszą – z bieżącą wodą czerpaną z instalacji sanitarnej i drugą, która odprowadzać będziemy gorącą wodę z wężownicy do kanalizacji. Średnice wspomnianych rur są takie same jak w domowej instalacji sanitarnej. W żadnym miejscu nie nie wolno montować dodatkowych zaworów odcinających – jedyny zawór jaki montujemy to zawór zabezpieczenia termicznego z kapilarą, którą wsuwamy w przygotowane miejsce w wymienniku cieplnym wkładu kominkowego.

Podłączenie kominka z płaszczem wodnym w układzie otwartym

Kominki do montowania w układzie otwartym nie mają wężownic schładzających, są za to wyposażone w otwarte naczynia wzbiorcze, posiadające otwory, przez który swobodnie przepływa powietrze. Ryzyko wystąpienia awarii jest niewielkie, jako że ciśnienie wody utrzymuje się na równym poziomie.

Naczynie wzbiorcze to otwarty zbiornik, który odpowiada za niedopuszczanie do wzrostu ciśnienia w instalacji. Bywa ono również nazywane zbiornikiem przelewowym lub wyrównawczym. Montuje się je ponad najwyższym punktem instalacji i łączy z nią rurami o odpowiednim przekroju. W zbiorniku przelewowym zawsze znajduje się woda, ale nie wypełnia go ona całkowicie. Kiedy w instalacji następuje pogrzanie wody, nadmiar trafia właśnie do zbiornika wzbiorczego i dzięki temu nie następuje wzrost ciśnienia. Po wystygnięciu woda trafia ponownie do instalacji. gdyby z jakiegokolwiek powodu doszło do przepełnienia się zbiornika przelewowego, nadmiar wody trafi specjalną rurą wprost do kanalizacji.

Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do pieca gazowego

Jeśli kominek pracuje w układzie zabezpieczonym naczyniem otwartym, a kocioł  w układzie zamkniętym, podłączenie kominka z płaszczem wodnym można wykonać na kilka sposobów. Na przykład:

  • za pomocą zewnętrznego płytowego wymiennika ciepła, który przekazuje energię cieplną zgromadzoną w płaszczu wodnym do układu grzewczego z kotłem
  • przez wbudowany w kominku wymiennik ciepła (w postaci spirali) przekazujący ciepło bezpośrednio do instalacji zamkniętej.

Jeśli kominek pracuje w układzie zamkniętym, można podłączyć go bezpośrednio do instalacji zamkniętej  – warunkiem jest to, że wkład kominka ma urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Najczęściej jest to wężownica chłodząca i zawór termiczny, mające za zadanie niedopuszczenie do zagotowania się wody w kominku i jego uszkodzenia.

Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do komina

Zaleca się, aby przekrój czynny komina odpowiadał kołowemu o średnicy minimum 18 cm. Podłączenie wkładu do komina bazuje na żaroodpornych kształtkach nierdzewnych.

Kominki z wkładem kominkowym z płaszczem wodnym są bardziej zaawansowane technologicznie niż kominki bez wkładu, wymagają wiec bardziej zaawansowanych rozwiązań w kwestii komina – to  przekłada się znacząco na ich bezpieczeństwo.

Konieczne jest m. in. lepsze odprowadzanie spalin. Jeśli podłączymy kominek z płaszczem wodnym do niezaizolowanego komina z cegły, w kominie zacznie skraplać się woda, która następnie łączy się ze związkami siarki, powodując powstanie skroplin, które szybko niszczą cegłę i zaprawę. Istotny jest także prawidłowy ciąg w kominie – zbyt mały spowoduje, że spaliny mogą się cofać do pomieszczenia, zbyt duży to niebezpieczeństwo uciekania ciepła razem z dymem. Wysokość komina powinna wynosić 4-5 metrów.
W celu właściwego przewietrzania rur oraz odpowiedniej izolacji komina trzeba zastosować stożek z kołnierzem.

Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do bufora

Kominek z płaszczem wodnym można połączyć z piecem przez zbiornik buforowy, który pełni funkcję magazynu energii cieplnej – drewno w kominku spalane jest z wysoką sprawnością, a nadmiar ciepła przekazywany do bufora. Następnie, w miarę potrzeb, kierowane jest do systemu grzewczego;

Wariant z buforem jest droższy, ale w niektórych sytuacjach bardzo korzystny. Zbiornik buforowy magazynuje energię cieplną, jaka jest w danym momencie dostarczana przez najtańsze w eksploatacji urządzenie. Potem jest ona stopniowa przekazywana do systemu c.o. i instalacji ciepłej wody. W celu ograniczenia strat ciepła warto wybrać dobrze ocieplony bufor lub zbiornik biwalentny (z dwiema wężownicami ) a także zadbać o izolację termiczną rur.
Montaż zbiornika akumulacyjnego będzie konieczny także wtedy, kiedy planujemy wodne ogrzewanie podłogowe. Dzięki buforowi rury grzejne znajdujące się pod posadzką będą zasilane wodą o odpowiedniej temperaturze, bez konieczności jej schładzania.

Montaż kominka z płaszczem wodnym koszty oraz cena

Koszt samego wkładu kominkowego to kilka tysięcy złotych. Do tego doliczyć należy obudowę wkładu kominkowego, wymienione wyżej elementy instalacji oraz wynajęcie wykwalifikowanych monterów. Całkowity koszt montażu kominka z płaszczem wodnym waha się o d kilku do ponad dziesięciu tysięcy złotych.

Galeria realizacji

 

Ciepły Dom - Tomasz Sulej
ul. Tenisowa 1/U3
71-073 Szczecin
Tel/fax +48 91 828 2000
Tel. kom. +48 501 007 005
Email: cieplydom@home.pl