Instalacja oraz montaż centralnego ogrzewania

Każdy budynek – prywatny i użyteczności publicznej, wymaga dostarczenia energii cieplnej do pomieszczeń, w celu zapewnienia w nich pożądanej, odpowiednio wysokiej temperatury. Powinna być ona na tyle wysoka, by zapewniać optymalny komfort cieplny użytkownikom przestrzeni. Ciepło do pomieszczeń można dostarczać na różne sposoby, jednym z najpopularniejszych jest montaż centralnego ogrzewania.

Centralne ogrzewanie to, zgodnie z definicją, dostarczanie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Woda ta powstaje w jednym miejscu, następnie rozprowadzana jest rurami, by oddawać ciepło w pomieszczeniach, w których znajdują się grzejniki bądź modne ostatnio ogrzewanie podłogowe.

Źródłem ciepła w przypadku montażu centralnego ogrzewania jest zwykle piec, w którym, w procesie spalania dochodzi do odebrania energii skumulowanej w paliwie – węglu kamiennym, ropie naftowej czy gazie ziemnym bądź za pomocą elektrycznego pieca akumulacyjnego.

Klientom firmy Ciepły Dom w Szczecinie, proponujemy profesjonalną instalację centralnego ogrzewania. Zalety montażu centralnego ogrzewania w domu, to choćby brak zanieczyszczeń w pomieszczeniu ogrzewanym, oszczędność miejsca oraz wygodny system dostarczania paliwa.

Instalujemy grzejniki w sposób umożliwiający oszczędność ciepła

Aby zagwarantować optymalne ogrzanie domu przy niskich kosztach należy pomyśleć o tym już na etapie jego budowy. Dobra izolacja domu w postaci odpowiedniej grubości styropianu lub wełny mineralnej pozwoli ograniczyć straty ciepła użytkowanego budynku. Wybór właściwej instalacji grzewczej również nie jest bez znaczenia. Jeśli zdecydujemy się na montaż grzejników, to warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, które w istotny sposób mogą wpłynąć na późniejsze, oszczędne ogrzanie domu.

Dla oszczędności ciepła bardzo ważny jest odpowiedni montaż grzejnika w pomieszczeniu. Regułą jest instalowanie grzejników pod oknami, co zapewnia odpowiedni obieg powietrza w pomieszczeniu. Odległość zarówno podłogi jak i parapetu od grzejnika nie powinna być mniejsza niż 12 cm. Mniejsze odległości tłumią konwekcję, przy odpowiednich odległościach ciepłe powietrze z grzejnika kieruje się ku górze, miesza się z chłodnym spływającym z okna i w miarę równomiernie rozprowadzane jest po pomieszczeniu. Taki montaż pozwala optymalnie wykorzystać oddawane z grzejnika ciepło. W przypadku kiedy w pomieszczeniu znajdują się duże przeszklenia, warto pomyśleć o zainstalowaniu, tak modnych ostatnio, grzejników niskich lub grzejników kanałowych. Ukryte w podłodze nie tylko nadadzą wnętrzu niepowtarzalny styl, ale również zminimalizują straty ciepła spowodowane przez dużą powierzchnię szyb.

Montujemy także grzejniki niskie i kanałowe

Instalacja centralnego ogrzewania jest również w pełni bezpieczna w eksploatacji, a automatyczne sterowanie systemem zapewnia komfort wszystkim jego użytkownikom. W kompleksowej ofercie Ciepły Dom, w Szczecinie, nasi klienci znajdą również szeroki wybór oszczędnych grzejników, w tym grzejniki kanałowe i niskie. Niskie grzejniki doskonale sprawdzą się w niewysokich pomieszczeniach. Grzejniki kanałowe to z kolei propozycja dla wnętrz z ogrzewaniem podłogowym. Estetyczne, proste w montażu i wygodne w eksploatacji grzejniki dostępne są w atrakcyjnych cenach. Osoby zainteresowane montażem instalacji centralnego ogrzewania zachęcamy do kontaktu!

Centralne ogrzewanie – układ zamknięty czy otwarty?

Mechanizm działania każdej instalacji grzewczej sprowadza się do obiegu gorącej wody systemem rur rozprowadzonych po całym budynku. Za ogrzanie medium odpowiada kocioł na paliwo stałe, olej opałowy lub gaz. Pomimo prostoty tego rozwiązania, prawidłowe działanie instalacji C.O. jest uwarunkowane zachowaniem określonych zasad. Jedną z nich jest możliwość wyróżniania ciśnienia, jakie pojawia się w wyniku rozszerzenia objętości gorącego medium. Sposób jego regulacji jest jednym z czynników, który decyduje o budowie układu C.O. Może on mieć formę otwartą lub zamkniętą. Różnica pomiędzy układem otwartym i zamkniętym sprowadza się do kontaktu medium (wody) z otoczeniem. W pierwszym układzie dochodzi do niego poprzez otwarte naczynie wyrównawcze (wzbiorcze). Jest ono stosowane w układach z kotłem na paliwo stałe, a jego zadaniem jest ochrona instalacji przed rozszczelnieniem w przypadku zagotowania się wody. W układach zamkniętych rolę naczynia wyrównawczego pełni ciśnieniowy zbiornik przeponowy. Jest on stosowany w C.O. zasilanym piecem gazowym lub olejowym. Odpowiedzią na pytanie, czy lepiej wybrać układ otwarty czy zamknięty jest rodzaj kotła grzewczego i typ stosowanego w nim paliwa.

Rodzaje centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania pełnią podobne funkcje, jednak różnią się między sobą kilkoma elementami. Jednym z nich jest nośnik/źródło energii cieplnej. Pod tym względem wyróżnia się pięć typów instalacji C.O.. Są to:

  • instalacje wodne pompowe,
  • instalacje wodne grawitacyjne,
  • ogrzewanie powietrzne,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • instalacje pary niskoprężnej, montowane wyłącznie w budynkach przemysłowych.

Inny podział instalacji centralnego ogrzewania za kryterium przyjmuje jej budowę. Pod tym względem wyróżnia się dwa typy systemów:

  • otwarty – w którym ogrzana woda pozostaje w kontakcie z powietrzem,
  • zamknięty – w którym medium jest całkowicie odizolowane od środowiska.

Centralne ogrzewanie bez zbiornika wyrównawczego

Jak wspomniano wcześniej, wodne systemy centralnego ogrzewania są narażone na nadmierny wzrost ciśnienia medium w instalacji. W praktyce stosuje się dwa rozwiązania tego problemu. W zamkniętym układzie C.O. jest nim zbiornik ciśnieniowy (przeponowy). W otwartym – zbiornik przelewowy. Regulacja ciśnienia w systemie jest niezbędna w celu zapobieżenia jej rozsadzeniu lub otwarciu zaworu bezpieczeństwa. Może to nastąpić wówczas, gdy dojdzie do zagotowania wody. Czy w związku z tym może istnieć instalacja bez zbiornika wyrównawczego? Może, pod warunkiem, że medium do transportu ciepła nie będzie woda. Zbiornik wyrównawczy nie jest potrzebny w ogrzewaniu podłogowym elektrycznym lub powietrznym.

Centralne ogrzewanie bez pompy

Aby było możliwe dostarczenie nośnika ciepła do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, jest konieczne wymuszenie jego przepływu w instalacji. W niektórych systemach odpowiada za niego pompa, jednak nie jest ona niezbędna do tego, aby centralne ogrzewanie w domu działało efektywnie. Instalacje C.O. bez pompy funkcjonują w oparciu o zasadę fizyki, jaką jest przemieszczenie medium pod wpływem sił przyciągania ziemskiego. Stąd też ten typ centralnego ogrzewania jest nazywany grawitacyjnym. Jak działa grawitacyjne centralne ogrzewanie? Jego funkcjonowanie wynika z prostego zjawiska, jakim jest zmiana gęstości cieczy pod wpływem temperatury. Oznacza to, że im cieplejsza jest woda, tym mniejsza jest jej gęstość, a jednocześnie również masa. Dlatego ma ona tendencję do naturalnego unoszenia się w górę. Instalacje grawitacyjne mogą się opierać na rozdziale dolnym lub górnym. W pierwszym wypadku medium jest rozprowadzane pionem bezpośrednio z piwnicznej kotłowni. W drugim – gorąca woda jest doprowadzana na najwyższą kondygnację, skąd „spływa” do pomieszczeń na niższych piętrach. Warunkiem zachowania efektywności takiego systemu jest przestrzeganie odległości kotła od pionu. Nie powinna ona być większa niż 25 m.

Centralne ogrzewanie bez wody

Chociaż w większości domów montuje się centralne ogrzewanie wodne, to medium nie jest jedynym nośnikiem ciepła, na jakim może bazować system. W praktyce buduje się również C.O. w których za źródło ciepła służą powietrze lub elektryczność. Ogrzewanie powietrzne jest mniej efektywne od wodnego z tego powodu, że gaz jako medium grzewcze ma bardzo małą pojemność cieplną. Jest też podatny na szybkie schładzanie. Z drugiej strony powietrze charakteryzuje mała bezwładność cieplna, na skutek której medium podnosi temperaturę już w kilka minut po uruchomieniu systemu. Zaletą powietrznego C.O. jest efektywne wykorzystanie ciepła, które niemal w całości służy do ogrzewania budynku. Minimalne są też jego straty, gdyż zużyte powietrze powraca do źródła ciepła, a nie jest usuwane na zewnątrz. Ogrzewanie powietrzne jest mniej zawodne, nie zależy od dostaw prądu i nie zagraża przeciekami wody. Nie wymaga też montażu drogich urządzeń zabezpieczających. Innym typem centralnego ogrzewania bez wody jest system elektryczny. Zazwyczaj jest montowany w podłodze w formie kabli ulokowanych na stałe w wylewce. Ze względu na koszty wykonania, montaż centralnego ogrzewania tego typu należy zaplanować na etapie budowy domu lub podczas jego generalnego remontu. Kable grzejne (jedno-, wielożyłowe lub samoregulujące) są wykonane z miedzianego drutu oporowego, z dodatkowym ekranowaniem i izolacją. Dzięki temu nie powodują zakłóceń w pracy innych urządzeń elektrycznych oraz spełniają wymogi ppoż. Alternatywą dla okablowania są maty grzewcze z włókna szklanego lub wielowarstwowe folie, w które jest wbudowany kabel grzejny. Maty można układać bezpośrednio pod wykładzinami, na starej podłodze.

Centralne ogrzewanie w domu jednorodzinnym

Montaż centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym jest uzależniony od wielu czynników. Do najważniejszych zaliczają się:

  • dostęp do określonego typu paliwa,
  • warunki architektoniczne budynku,
  • zapotrzebowanie energetyczne oraz indywidualne potrzeby domowników.

Pierwszy z czynników – paliwo – warunkuje możliwość instalacji kotła gazowego, olejowego czy na paliwo stałe. Ta z kolei jest podstawowym wyznacznikiem wyboru pomiędzy instalacją otwartą i zamkniętą. W przypadku niektórych typów kotłów jest też niezbędna budowa komina wentylacyjnego oraz do odprowadzania spalin. Z kolei elektryczne ogrzewanie podłogowe może być montowane na etapie budowy. Pomimo wysokich kosztów energii jest ono dobrym rozwiązanie, tam, gdzie mieszkańcy przebywają w domu tylko kilka godzin dziennie. Jest też idealną opcją w parze z modnymi ostatnio panelami słonecznymi.

Centralne ogrzewanie węglowe

Centralne ogrzewanie węglowe jest typem instalacji otwartej, grawitacyjnej, wodnej, w której podstawowym elementem charakterystycznym jest kocioł na paliwo stałe, a konkretne – węgiel/ekogroszek. Zaletą takiego systemu grzewczego jest relatywnie niższy koszt ogrzewania w stosunku do innych systemów. Warunkiem jest instalacja dobrego, zautomatyzowanego kotła retortowego z podajnikami paliwa oraz wybór paliwa o wysokiej efektywności energetycznej. Od wielu lat toczą się dyskusje na temat zanieczyszczenia powietrza, jakie powodują kotły opalane węglem. Efektem projektu „Czyste powietrze” oraz ustawy z 2017 roku są jednak dostępne na rynku piece na paliwo stałe, które spełniają surowe normy emisji spalin. To sprawia, że ogrzewanie węglowe znów powraca do łask.

Galeria – realizacje

Ciepły Dom - Tomasz Sulej
ul. Tenisowa 1/U3
71-073 Szczecin
Tel/fax +48 91 828 2000
Tel. kom. +48 501 007 005
Email: cieplydom@home.pl