Panele solarne – czy warto w nie zainwestować?

Systemy solarne mogą obniżyć koszty podgrzewania wody użytkowanej nawet o 90 %, zaś koszty ogrzewania pomieszczeń – od 30 do 40 %. Co najważniejsze, osoby, które zdecydują się na montaż solarów, mogą czerpać z nich korzyści przez cały rok, bowiem działanie kolektorów słonecznych nie jest uzależnione od mocy słońca, ale od naświetlenia w ogóle.
Instalacje solarne pozwalają na uniezależnienie się od dostaw energii, a co za tym idzie na notowanie sporych oszczędności, gdyż ceny energii stale rosną. Inwestując w moduły słoneczne zyskuje się cenne źródło energii na długie lata. Urządzenia te są bardzo trwałe i mogą być wykorzystywane przez dekady.

Od czego zależy wydajność instalacji solarnej

Sprawność solarów zależy od warunków, w których przyjdzie im pracować, zwłaszcza od stosunku temperatury absorbera w stosunku do temperatury otoczenia. Różnice w sprawności kolektorów słonecznych wynikają z różnic w ich budowie, szczególnie w izolacji cieplnej. Porównując ze sobą poszczególne kolektory trzeba uwzględnić wyniki badań w niezależnych ośrodkach (np. SPF, ISFH) opartych o normę EN12975. Jak podkreślają specjaliści, sprawność robocza solarów zależy nie tylko od sprawności optycznej, ale także współczynników strat ciepła a1i a2.

Czy solarne podgrzewanie wody jest ekonomiczne?

Panele słoneczne potrafią zaspokoić większość naszego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Część specjalistów jest zdania, że najszybszy zwrot inwestycji następuje wtedy, kiedy cała woda użytkowa podgrzewana jest właśnie przez solary, a nie w sytuacji, gdy częściowo do tego celu wykorzystujemy także instalację węglową, elektryczną, na olej opałowy czy na gaz. Inni dowodzą, że integracja instalacji solarnej z kotłem gazowym gwarantuje doskonałą efektywność przez cały rok, kolektory solarne wpływają bowiem pozytywnie na podwyższenie klasy energetycznej kotła gazowego, czego efektem jest wyższa efektywność. Oszczędności wynikające z zainstalowania kolektorów mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia tradycyjnych źródeł energii nawet do 70% a zestaw solarny najlepiej instalować w połączeniu z innym, tradycyjnym nośnikiem energii.

Chociaż trudno podać dokładne liczby (np. odpowiedzieć na pytanie o to, kiedy zwróci się inwestycja w nasz kolektor słoneczny), ponieważ ceny energii pozyskiwanej z konwencjonalnych źródeł, które powinny stać się elementem porównania, stale się zmieniają, warto mieć świadomość, że stawki za energię pozyskiwaną z nieodnawialnych źródeł będą nieustannie rosły, podczas gdy cena energii cieplnej pozyskiwanej z energii promieniowania słonecznego będzie utrzymywać się na stałym poziomie.

Dofinansowanie do instalacji solarnej

Inwestorzy chcący zminimalizować koszty instalacji solarnej mogą starać się o dofinansowanie z następujących źródeł:

Program Prosument 2

Będzie funkcjonował jeszcze do końca 2020 roku – budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do końca 2020 r. Wnioski w ramach programu Prosument 2 należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program obejmuje wszystkie inwestycje związane z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program Czyste Powietrze

Rrealizowany za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie realizowany do 30 czerwca 2027 roku i obejmie do 100 % inwestycji w formie nisko oprocentowanej pożyczki. Wnioski w ramach programu należy składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwych ze względu na lokalizację planowanej inwestycji. Maksymalny koszt dotacji ustalono na 53 tysiące złotych. Jeśli inwestycja przedstawia większą wartość, jej pozostały koszt może zostać sfinansowany za pomocą pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *