Połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką

Pompy ciepła to coraz częstsze rozwiązanie wykorzystywane w większych i mniejszych inwestycjach. Nadal jednak obawy budzą potencjalnie wysokie koszty samej inwestycji oraz energii.

Koszty utrzymania można zredukować do minimum, gdy zastosuje się inteligentne połączenie pompy ciepła z prądem z instalacji fotowoltaicznej. Jakie zalety ma to innowacyjne rozwiązanie?

Ekologiczny prąd z fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i co istotne, do ich instalacji nie potrzeba żadnych zezwoleń. Eksploatacja paneli nie wymaga żadnego zasilania ani obsługi. Jedyny koszt to inwestycja w panele i ich montaż.

Ale fotowoltaika to przede wszystkim ekologiczne rozwiązanie, gdyż pozwala na uzyskanie energii z promieni słonecznych, które nie generują w czasie produkcji prądu żadnych odpadków szkodliwych dla planety. To energia w czystej postaci!

Mając instalację fotowoltaiczną na budynku, zyskujesz energię elektryczną, którą możesz wykorzystać na bieżące zużycie, a nadwyżki oddać do sieci i pobrać w dowolnym momencie.

Do wykonania instalacji fotowoltaicznej do 50 kW potrzebujesz jedynie zgłoszenia podwykonawczego, a Zakład Energetyczny ma obowiązek przyjąć instalację oraz nadwyżki wyprodukowanej energii.

Ale uzyskaną w ten sposób energię możesz wykorzystać, by zasilić inne ekologiczne rozwiązanie – pompę ciepła.

Pompy ciepła – ekologiczne ogrzewanie

Powietrzna pompa ciepła to urządzenie, które powoduje przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Może pełnić taką samą funkcję, jak kocioł węglowy, gazowy lub elektryczny i służyć do ogrzewania budynków w instalacji centralnego ogrzewania oraz do grzania wody użytkowej.

Pompy ciepła to ekologiczne rozwiązanie, gdyż pobierają energię ze źródeł odnawialnych i nie przyczyniają się do produkcji szkodliwych oparów (dymu, spalin) i innych zanieczyszczeń (popiołu) wydostających się do atmosfery.

Opłacalność połączenia pompy ciepła i fotowoltaiki

Zasilanie pompy ciepła przez panele fotowoltaiczne eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł energii. Dzięki temu koszty utrzymania budynku można zmniejszyć do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Sprężarkowe pompy ciepła są zasilane energią elektryczną, ale jej pobór stanowi jedynie 20%, gdyż pozostała część ciepła pobierana z powietrza jest darmowa. Łącząc instalację pompy cieplnej z fotowoltaiką, można pokryć część tych 20% energią uzyskaną również za darmo przez panele fotowoltaiczne.

Koszt montażu pompy ciepła i fotowoltaiki

Biorąc pod uwagę ceny w 2023 roku na rynku polskim, montaż pompy ciepła to koszt rzędu 30-50 tys. złotych, a instalacji fotowoltaicznej – około 16-26 tys. złotych.

Jest to dość spora, jednorazowa inwestycja, można jednak skorzystać z ulg podatkowych Ulga Termomodernizacyjna i dotacji w ramach programu  Mój Prąd 5.0, kwota ta może spaść do około 50 tys. złotych.

Okres zwrotu tej inwestycji szacuje się na jakieś 11-14 lat. Dla porównania, taki zestaw z kotłem gazowym będzie się zwracał przez 7-13 lat. Różnica jest niewielka, a pompa ciepła to bez wątpienia bardziej ekologiczne rozwiązanie niż kocioł gazowy.

Zobacz: Jakie korzyści finansowe przynosi montaż gruntowej pompy ciepła?