Jakie korzyści finansowe przynosi montaż gruntowej pompy ciepła?

Obecnie nie ma na rynku bardziej ekologicznego, ekonomicznego i energooszczędnego źródła energii niż pompa ciepła. Jej montaż wiąże się z wieloma korzyściami: niskimi kosztami eksploatacji, wygodą i bezpieczeństwem. To także wyraz dbałości o środowisko naturalne. Na zakup i montaż pompy ciepła można uzyskać rządowe dopłaty.

Pompa ciepła jest nowoczesnym urządzeniem, które wykorzystuje odnawialne źródła energii. W zależności od typu pompa pobiera energię cieplną z otoczenia budynku, czyli z gruntu, z wody lub z powietrza, a następnie oddaje ciepło do instalacji grzewczej.

Czym jest gruntowa pompa ciepła i jak działa?

Gruntowa pompa ciepła wykorzystuje naturalny kierunek zmian temperatury. Pobiera ciepło ze środowiska – w tym wypadku z gruntu – i przekazuje je do wnętrz, które mają zostać ogrzane. Pompa gruntowa w czasie pracy nie wykorzystuje procesu spalania, więc nie generuje spalin, popiołu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Na dodatek działanie pompy ciepła w 75% opiera się o energię pozyskiwaną z naturalnych zasobów, a tylko 25% to zapotrzebowanie na energię elektryczną. Doskonałym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, która wytwarza prąd z energii słonecznej.

Taka pompa umożliwia nie tylko ogrzanie domu, ale także podgrzewanie wody użytkowej, a wiele modeli posiada funkcję chłodzenia pomieszczeń.

Koszty związane z instalacją gruntowej pompy ciepła

Na całkowity koszt inwestycji mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki:

  • parametry techniczne,
  • moc pompy ciepła, która jest uzależniona m.in. od zapotrzebowania na ciepło budynku,
  • wielkość domu, który ma zostać ogrzany,
  • dodatkowe funkcje, np. podgrzewanie wody i chłodzenie pomieszczeń.

Średnia cena gruntowej pompy ciepła dla domu o powierzchni 150 m2 wynosi około 40 tys. zł.

Zainstalowanie gruntowej pompy ciepła wymaga wykonania odwiertów w ziemi (w przypadku wybrania gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym) lub przeprowadzenia prac w gruncie na sporej przestrzeni (przy gruntowej pompie ciepła z kolektorem poziomym).

Dofinansowanie na zakup gruntowej pompy ciepła

Co kilka miesięcy ogłaszane są kolejne nabory wniosków na dopłaty do poszczególnych ekologicznych źródeł ciepła. Warto śledzić strony programu „Moje ciepło”, a także „Mój prąd” i „Ciepłe mieszkanie”, na których na bieżąco są omawiane wszystkie zmiany w programie i z wyprzedzeniem są sygnalizowane kolejne nabory.

Dopłaty do pomp ciepła – dla kogo?

W ramach edycji, która ruszy w kwietniu 2023 roku, możliwe będzie sfinansowanie pompy ciepła. Dopłaty są przeznaczone dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Co obejmuje dofinansowanie?

Rządowe dopłaty przewidują dofinansowanie inwestycji, które polegają na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniających najwyższe normy.

Wysokość dofinansowania do zakupu pomp ciepła w 2023 roku

Dofinansowanie w formie dotacji nie przekroczy 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Koszt wykonania odwiertów można dodać jako koszt kwalifikowany. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Maksymalny poziom dopłat jest przeznaczony dla osób, które chcą zainstalować gruntową pompę ciepła. W przypadku pompy powietrznej będzie to maksymalnie 7 tys. zł.

Po jakim czasie inwestycja się zwróci?

W zależności od różnych parametrów, zamontowana gruntowa pompa ciepła zwróci się w okresie od 5 do 15 lat. To duży rozstrzał, ale trzeba pamiętać, że na większość czynników, od których zależy ta prędkość, właściciel domu ma realny wpływ.

Aby skrócić czas oczekiwania na zwrot, warto:

  • zadbać o to, by nowo wybudowany dom był maksymalnie energooszczędny, tak by jak najmniej ciepła „uciekało” na zewnątrz,
  • zamontować ogrzewanie niskotemperaturowe z automatycznym sterowaniem,
  • zainstalować wentylację mechaniczną z rekuperacją, która umożliwi odzyskanie ciepła i jego ponowne wykorzystanie do ogrzania wnętrz,
  • połączyć pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną, która będzie dostarczała prąd niezbędny do pracy systemu.

Im prostszy budynek, tym mniejsze straty ciepła. Dlatego też dobrze jest wybrać projekt domu charakteryzujący się prostotą.