Planowanie instalacji grzewczej: jak wybrać optymalny system dla swojego domu?

Jednym z niezbędnych elementów, o który trzeba zadbać jeszcze na etapie planowania budowy domu jest wybór instalacji grzewczej. To bardzo ważna decyzja, gdyż od niej zależy m.in. jakie koszty będziemy ponosić za ogrzewanie domu. Wybór ogrzewania powinien być podyktowany względami ekonomicznymi, energooszczędnymi i ekologicznymi. Podpowiadamy, jakie rodzaje systemów grzewczych są dostępne oraz co wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Rodzaje systemów grzewczych

Każdy budynek powinien posiadać optymalny system grzewczy, który pozwoli utrzymać optymalną temperaturę w każdym pomieszczeniu, o każdej porze roku. Obecnie najpopularniejsze instalacje ogrzewania to:

Centralne ogrzewanie to popularny system, który wykorzystuje się do ogrzewania domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, bloków i innych budynków. Na tę instalację składa się kocioł oraz system specjalnych rur i grzejników, którymi dociera ciepło ze zbiornika do każdego pomieszczenia, w którym są zamontowane. W ten sposób działa też ogrzewanie podłogowe, gdzie w podłodze zostają zamontowane rury rozprowadzające ciepło.

Ogrzewanie gazowe polega na pozyskiwaniu ciepła powstałego na skutek spalania gazu w kotle gazowym. Niezbędna jest specjalna instalacja oraz doprowadzenie gazu do posesji. Możliwe jest postawienie własnego zbiornika gazowego lub skorzystanie z sieci miejskiej, jeżeli w okolicy znajdują się gazociągi.

Ogrzewanie elektryczne, czyli prądem, to obecnie najdroższa metoda ogrzewania. Wynika to z faktu, iż koszty energii elektrycznej stale rosną i są zdecydowanie większe niż koszt gazu czy opału. Ogrzewanie elektryczne ma sens w małych mieszkaniach lub dobrze ocieplonych budynkach, gdzie łatwo utrzymać optymalną temperaturę. Popularne i najbardziej opłacalne formy ogrzewania elektrycznego to grzejniki na podczerwień lub klimatyzacja z funkcją grzania.

Pompy ciepła dostępne są w wersji gruntowej i powietrznej. Powietrzne pompy ciepła są bardziej powszechne ze względu na mniejszy koszt instalacji. Służą zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia domu. W parze rekuperacją odpowiadają też za odpowiednią wentylację. Jest to więc kompleksowe rozwiązanie. W ich pracy kluczowy jest czynnik chłodniczy oraz energia elektryczna, by przenosić ciepło, zamiast je wytwarzać od zera w zbiorniku. Dzięki temu pompa ciepła jest znacznie wydajniejsza niż inne metody ogrzewania domu.

Analiza wymagań domowych

Stale rosnące ceny energii elektrycznej powoduje, że 70% rachunków za energię obejmuje ogrzewanie budynku. Dlatego przed wyborem rodzaju ogrzewania warto ustalić, jakie zapotrzebowanie na ciepło charakteryzuje budynek, jakim jest dom jednorodzinny. W tym celu oblicza się zapotrzebowanie energetyczne oraz zapotrzebowanie cieplne.

Zapotrzebowanie energetyczne odnosi się do ilości energii potrzebnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z jej użytkowaniem, takich jak ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja czy oświetlenie i ciepła woda. Wyraża się je w kWh na metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku w skali roku.

Zapotrzebowanie cieplne budynku określa ilość energii cieplnej, która musi być dostarczona do budynku, aby zapewnić komfortową temperaturę. Obliczenie zapotrzebowania cieplnego pozwala zoptymalizować koszty grzania i zlokalizować w domu miejsca, w których dochodzi do największych strat cieplnych, co z kolei umożliwia przeprowadzenie skutecznej termomodernizacji.

Zapotrzebowanie na ciepło w/m2 można obliczyć, korzystając ze wzoru:

Q=AxUx(T wew. – T zew.)xt

gdzie:

Q – zapotrzebowanie na ciepło (w kWh),

A – powierzchnia przegrody (w m2),

U – współczynnik przenikania ciepła przegrody (w W/m2K),

T wew. – temperatura wewnętrzna, którą chcemy utrzymać (w stopniach Celsjusza),

T zew. – temperatura zewnętrzna dla najzimniejszego miesiąca (w stopniach Celsjusza),

t – liczba godzin w okresie grzewczym.

Ekologiczne i energooszczędne rozwiązania

Ekologiczne systemy grzewcze do domów i mieszkań to:

 • kotły kondensacyjne,
 • kotły wykorzystujące biomasę,
 • kotły na ekogroszek,
 • fotowoltaika,
 • kolektory słoneczne,
 • pompy ciepła,
 • budownictwo pasywne połączone z rekuperatorem.

Wykorzystanie jednego z nich niesie za sobą korzyści w postaci:

 • redukcji emisji CO2 i ochronę środowiska,
 • oszczędności energetyczne i finansowe,
 • poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach,
 • korzystania z odnawialnych źródeł energii,
 • zwiększenia wartości nieruchomości.